Podsumowanie akcji charytatywnej

Składamy serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy wsparli Akcję Charytatywną

„ Niech dla Wszystkich zaświeci świąteczna gwiazdka”

i okazali wielkie serce dzieląc się

z potrzebującymi. Dzięki Państwa hojności zostało obdarowanych

sześć rodzin z gminy Żegocina.

Dziękujemy