"IV Gminny Piknik Przedszkolaka"

Dzieci 5-6 letnie uczestniczyły w IV Gminnym Pikniku Przedszkolaka pod hasłem „Piknik z Klownem" organizowanym przez Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bytomsku. Dzieci zostały powitane przez rówieśników i wspólnie złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Następnie przedszkolaki wyruszyły pieszo leśną drogą do domku myśliwskiego w Łąkcie Górnej. Po przyjściu do celu podróży, na wszystkich czekał zabawny klown „Pierożek", który dostarczył każdemu wiele wrażeń i mnóstwo uśmiechu. Wszystkie dzieci wróciły do przedszkola zmęczone, ale bardzo zadowolone.