"Rodzinny Turniej Sportowy" (obszar nr 8)

 4 marca na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie przedszkolaki wraz z rodzicami wzięli udział w Rodzinnym Turnieju Sportowym "Ćwiczyć każdy może" Na dzieci i ich opiekunów czekały zabawy integracyjne i konkurencje wspomagające rozwój fizyczny. Wszyscy starali się wykonywać ciekawe, a zarazem trudne i męczące ćwiczenia prezentowane przez trenerkę aerobiku Panią Jolantę Hojdę. Nie brakowało również chętnych do udziału w zawodach. Podsumowaniem turnieju był mini mecz piłki nożnej pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego Pana Wojciecha Wrony. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zasłużone medale. Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska podziękowała za organizację Turnieju Pani Joannie Sroka i Pani Magdalenie Rokosz, a szczególne podziękowania złożyła na ręce Pani Dyrektor Anny Rogala,która udostępniła salę i sprzęt nagłaśniający. Wszyscy uczestnicy zmęczeni ale szczęśliwi udali się do przedszkola na słodki poczęstunek.

Scenariusz do pobrania