Pożegnania nadszedł czas... 2020

Kochane Dzieci,

Drodzy Rodzice,

 

Kończymy rok szkolny 2019/2020 w niezwykłych okolicznościach. Nadal trwa pandemia COVID-19. Od 12 marca 2020r. zostało ograniczone funkcjonowanie przedszkola. Nauczyciele realizowali zadania Przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 1 czerwca 2020r.  przedszkole wznowiło działalność w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MZ, GIS
i  Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie.

Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowań, wspomnień oraz podziękowań.

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za cały ten rok, za wszelkie przejawy życzliwości, za dobre słowa, za wszelką pomoc, za zaangażowanie w życie przedszkola, za współpracę, za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, dlatego szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Rodziców za cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc i wspieranie dzieci  w wykonywaniu zadań i poleceń nauczycieli podczas zdalnego nauczania, za wspaniałą współpracę z wychowawcami w tym zakresie.
Gorąco dziękuję Paniom z Rady Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą -  Panią Agnieszką Rogala-Dziedzic.

Dziękuję Panu Wójtowi za życzliwość, przychylność i sympatię jaką okazuje przedszkolakom, za umożliwianie nam bezpłatnego przejazdu autobusem.

W tym roku edukację przedszkolną kończy 26 dzieci 7-letnich. Kochane Dzieci, już niedługo z przedszkolaków staniecie się uczniami. Szkoła to dla Was wyzwanie. To miejsce gdzie będziecie mogli doskonalić swoje wiadomości i umiejętności. Tam poznacie nowych przyjaciół i nauczycieli. Tam też, upłyną Wam kolejne lata życia. Jestem pewna, że poradzicie sobie na nowej drodze obowiązków szkolnych. Życzę Wam wielu sukcesów w nauce, abyście byli dumą dla rodziców i przykładem dla innych dzieci. Mam nadzieję, że lata spędzone w przedszkolu przyniosły Wam wiele radości i zadowolenia. Odwiedzajcie nas, opowiadajcie o swoich osiągnięciach. Zawsze będziecie tutaj miłymi gośćmi. Na pamiątkę pobytu w przedszkolu przygotowałyśmy dla Was Dyplomy oraz książki, które można odebrać z przedszkola w dogodnym dla Rodziców terminie. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00 w okresie do 10 lipca. Niestety w okresie pandemii nie możemy się spotkać na uroczystym pożegnaniu.

Przed nami wakacje, piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci, jak i Rodziców. Życzę więc wszystkim dużo zdrowia, radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, pięknej pogody i beztroskiego leniuchowania.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska

Dyrektor Przedszkola

Dyżur wakacyjny 2020

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.235.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia

8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 czerwca do 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych w okresie trwania pandemii COVID-19, należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu  wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie  do 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Oryginały należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola

ZARZĄDZENIE

ZASADY DYŻURU

KARTA ZAPISU

OŚWIADCZENIE

UMOWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

Dzień Dziecka 2020

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

Z okazji Dnia Dziecka Życzymy Wam,

Samych radości, mnóstwo uśmiechu

oraz powodzenia w najpiękniejszej przygodzie Waszego życia,

jaką jest dzieciństwo.

Niech Wasze marzenia się spełniają!

Moc uścisków i buziaków przesyłają:

Pani Dyrektor, wszystkie nauczycielki oraz pracownicy przedszkola.

Bardzo tęsknimy za Wami.

Informacja Dyrektora 10

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku,  1 czerwca 2020 roku Przedszkole Publiczne w Żegocinie wznawia swoją działalność.

WAŻNE INFORMACJE, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

 • przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • placówka nadal będzie prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany i w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci,
 • wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku  przedszkola, przyjście proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do przedszkola będą zamknięte).
 • pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do przedszkola,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
 • wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
 • w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem prosimy o kontakt pod nr telefonu
  14 613 20 18  lub email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
 • z sali zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, firanki, sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania przedszkola: od 7.00 do 16.00
  Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19  i wypełnienie Oświadczenia oraz Deklaracji.

Wypełnione druki należy przesłać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   do dnia 30 maja 2020 r. do godziny 15.00.

Oryginały proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Urszula Wiśniowska

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień Mamy

 

 

Jest jeden taki dzień, wyjątkowy dzień  w całym roku, który łączy pokolenia - wdzięcznych dzieci i kochających mam. Niezależnie od wieku łączy Nas wzajemna miłość, troska, ciepło. Pragniemy życzyć wszystkim Mamom - serca pełnego radości, miłości i dni pełnych życzliwości.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

Dyrektor Przedszkola wraz z Gronem Pedagogicznym oraz Pracownikami.

Propozycje zabaw

 Drodzy Rodzice - w tej innej, specyficznej sytuacji staramy się podpowiedzieć jak zająć aktywnie i kreatywnie czas dzieciom w domu. Będziemy systematycznie zamieszczać zabawy i propozycje by ciekawie spędzić czas w domu. Klikając na daną grupę przedszkolną znajdą Państwo: kartę pracy, malowankę, tekst piosenki czy link do ciekawej strony internetowej. Oto kilka  podpowiedzi w co bawić się z dziećmi w domu. Zasoby będą systematycznie uzupełniane.

 

 Filmy i bajki dla dzieci

Polskie Radio dla dzieci

Dzieci uczą Rodziców w domu

Kreatywne zabawy w domu

 

Grupa Iskierki ->zobacz

Grupa Gwiazdeczki-> zobacz

Grupa Słoneczka->  zobacz

Grupa Motylki-> zobacz

Grupa Promyczki-> zobacz

Religia-> zobacz

Język angielski -> zobacz

 

Zapraszam Rodziców przedszkolaków, które są objęte wsparciem logopedy, i nie tylko wszyscy mogą zajrzeć co kryją "LogoŻegotki". Znajdą tam Państwo ćwiczenia logopedyczne, karty do druku, zabawy  z dziećmi wspierające mowę. Kryje się tam podział na wady wymowy,  na który klikając znajdziemy gotowy zestaw ćwiczeń. Są tam ćwiczenia buzi i języka,które dzieci bardzo lubią. Znajdą Państwo również instrukcję, które opisują ćwiczenia, tak by przez zabawę wspierać rozwój mowy swych pociech. Gdyby Państwo mieli pytania dotyczące terapii logopedycznej swojego dziecka, proszę o kontakt e mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Życzę zdrowia i dobrej zabawy.

 

LogoŻegotki-> zobacz

 

Informacja Dyrektora 6

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), działalność Przedszkola Publicznego w Żegocinie zostaje zawieszona do dnia 24 maja 2020r.

W okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zadania Przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 4

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, iż wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będzie można uregulować u Intendenta w momencie, kiedy rozpoczną się zajęcia w placówce.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 5

6 kwietnia 2020r., Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej poinformowała zainteresowanych Rodziców o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2020/2021, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego
POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 06.04.2020r. do 15.04.2020r. w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli