Podziękowanie

W imieniu całej społeczności Przedszkola Publicznego w Żegocinie składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, każdemu kto podzielił się z potrzebującymi i włączył się w akcję organizowaną przez nasze przedszkole " Niech dla wszystkich zaświeci świąteczna gwiazdka". Dziękujemy za ogromną szczodrość z Państwa strony, w tym roku na święta zostanie obdarowanych 7 rodzin z naszej gminy Żegocina.

Serdecznie dziękujemy.