Informacja Dyrektora Przedszkola

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej i zaleceniami Kuratora Oświaty w Krakowie, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie apeluje do Rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola; zwrócili uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną:

Bochnia – 14 612 32 34
dodatkowe numery całodobowe – 602 430 042, 666 035 666
Infolinia NFZ - 800 190 590
Na bieżąco proszę śledzić komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe informacje - www.gov.pl/koronawirus