Informacja Dyrektora 5

6 kwietnia 2020r., Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej poinformowała zainteresowanych Rodziców o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2020/2021, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego
POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 06.04.2020r. do 15.04.2020r. w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli