Dyżur wakacyjny 2020

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.235.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia

8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 29 czerwca do 12 lipca 2020 r.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych w okresie trwania pandemii COVID-19, należy dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu  wraz z oświadczeniem, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola i przesłanie ich w formie elektronicznej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie  do 19 czerwca 2020r. do godz. 15.00. Oryginały należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola

ZARZĄDZENIE

ZASADY DYŻURU

KARTA ZAPISU

OŚWIADCZENIE

UMOWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA