Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to Święto wszystkich nauczycieli, wychowawców                     i pracowników oświaty. Z tej okazji, Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska, podziękowała wychowawcom i pracownikom przedszkola za trudną, sumienną i odpowiedzialną pracę, za troskę o każdego wychowanka oraz zaangażowanie w rozwój placówki. Złożyła życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za życzliwość, pamięć i życzenia.