Przedszkolaki poznają Prawa Dziecka

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia.

Mam prawo do miłości, radości, tworzenia.

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.

Mam prawo do gniewu i złego nastroju.

To wszystko jest takie poważne, dorosłe,

Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.

Chcę się bawić w piaskownicy,

dom zbudować dla dżdżownicy.

Z kolegami w piłkę grać

i niczego się nie bać.

Dzień 20 listopada to Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 oraz Konwekcji o Prawach Dziecka w 1989 roku. Przypomina o tym, że dziecko ma swoje prawa i potrzeby, powinno być otoczone troskliwą opieką i szczególną ochroną prawną.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypomina Nam o konieczności respektowania ich praw do życia i rozwoju, swojej tożsamości, wolności, godności i nietykalności osobistej. Dzień Praw Dziecka był okazją, aby w każdej  grupie porozmawiać o prawach dzieci i ich potrzebach.

Przedszkolaki mają prawo przed wszystkim do miłości i szacunku, ale także do zdobywania wiedzy i umiejętności, do ochrony zdrowia, do wolności, zabawy.

Na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka” dzieci dowiedziały się o przysługujących Im prawach, przeglądały ilustracje związane z Konwencją o Prawach Dziecka. Poznały organizację humanitarną UNICEF, która pomaga potrzebującym dzieciom, tym co nie mają rodziców, są głodne, czy nie mają pożywienia i mieszkania. Dowiedziały się również, że jeżeli dzieciom dzieje się krzywda, to mogą się zgłosić do Komitetu Ochrony Praw Dziecka.