Kampania społeczna "Przytul Dziecko"

Zapraszamy wszystkich Rodziców do przyłączenia się w kampanie społeczną
pod hasłem ,,#przytuldziecko".
Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku
przytulania z rozwojem oraz wsparcie rodziców poprzez dostarczanie materiałów
edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci. Misją kampanii społecznej #przytuldziecko
jest poprawa jakości życia dzieci. Pragniemy osiągnąć to poprzez autorskie projekty oraz
zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem,
dotykiem, bliskością, obecnością,
a rozwojem. Wizją kampanii społecznej #przytuldziecko jest stworzenie przestrzeni
wszechstronnie wspierającej społeczność troszczącą się
o rozwój dzieci. Pragniemy stworzyć społeczność #przytuldziecko - wspierającą się,
troskliwą i skupioną wokół priorytetowej wartości, czyli rozwoju dziecka. Wspólnie
zbudujemy przestrzeń pełną wartościowych treści, porad, inspiracji
i wymiany doświadczeń.
Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Wystarczy wejść na stronę internatową
http://przytuldziecko.pl/ lub Facebook: przytul dziecko. Następnie dołączyć do kampanii
społecznej jako Rodzic podając swój adres e- mail, który będzie środkiem komunikacji w
sprawach kampanii, a z czasem otrzymacie Państwo co miesiąc darmowe materiały
edukacyjne stworzone wspólnie z Patronami Merytorycznymi.
Rodzicu, włącz się do akcji #przytuldziecko!