" Dobre wychowanie" - konkurs krasomówczy

W konkursie krasomówczym „ Dobre wychowanie”  wzięły udział chętne dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

Konkurs ma na celu rozbudzanie świadomości posiadanych umiejętności i talentów, rozwijanie poczucia własnej wartości, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do wspólnego, rodzinnego czytania literatury, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, dostarczanie dzieciom przedszkolnym doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.

Wszystkie przedszkolaki wywiązały się z zadania znakomicie.

Konkurs dostarczył wiele emocji.

Za włożony trud i pracę występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz nagrodami. Oprócz pamiątkowych dyplomów wszyscy otrzymali  prezenty niespodzianki.

Gratulujemy wszystkim Dzieciom, a Rodzicom dziękujemy za wsparcie!