Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2021/2022 zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 12 kwietnia 2021r.

Listy zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 12.04.2021r. do 22.04.2021r. w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w formie papierowej w przedszkolu w godz. od 7.00 do 16.00.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 23 kwietnia 2021r.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli