Ja- bezpieczny przedszkolak

We wrześniu  odbyły się zajęcia o bezpieczeństwie na drodze. Przedszkolaki przypomniały  sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych, pamiętając o 5 zasadach: zatrzymaj się przed przejściem, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę. Podczas zabaw w grupie dzieci poznały niektóre znaki drogowe. Dzieci wraz z opiekunami udały się na spacer na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki rozglądaliśmy się uważnie, szukaliśmy poznanych na zajęciach znaków.  Przedszkolaki zapoznawały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych. Na spacerze przedszkolaki utrwalały poprawny i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscu gdzie są pasy. Dzieci zwróciły szczególną uwagę na sposób oznakowania przejścia dla pieszych, obserwowały zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.