XI Powiatowy Konkurs Recytatorsko - Krasomówczy w Lipnicy Murowanej

23 marca w Przedszkolu Samorządowym im. Św. Urszuli Leduchowskiej w Lipnicy Murowanej odbył się XI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKO-KRASOMÓWCZY pod hasłem:" Ruch, sport, gimnastyka,porcja zdrowia dla smyka "

Nasze  przedszkole reprezentowały dwie dziewczynki: pięcioletnia Ania Kowal i sześcioletnia Eliza Widła, które zostały przygotowane przez swoich wychowawców. Konkurs objął swoim honorowym patronatem Wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz  Gromala. Konkurs podzielony został na dwa etapy, w pierwszym recytowały dzieci 5-letnie, natomiast w drugim 6-letnie. Nasze przedszkolaki zaprezentowały pięknie swoje wiersze. Gratulujemy Ani i Elizce!