Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2023/2024 zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 12 kwietnia 2023r.

Listy zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 12.04.2023r. do 14.04.2023r. w przedszkolu
w godz. od 7.00 do 16.00.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 18 kwietnia 2023r.

Do pobrania:

POTWIERDZENIE WOLI