Akcja charytatywna "Gramy dla Zuzi"

W imieniu organizatorów Akcji           "Gramy dla Zuzi", prosimy chętnych Rodziców o pomoc w zorganizowaniu tej imprezy.

Do 18 kwietnia można dostarczyć do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie przedmioty, które będą wykorzystane w loterii fantowej.

Do 29 kwietnia do godziny 10.00 można dostarczyć do CKSiT w Żegocinie ciasta i ciasteczka, które będą wystawione na kiermaszu słodkości.

Za pomoc i okazane serce z góry DZIĘKUJEMY!!!