Dyżur wakacyjny 2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.607.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina


Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 3 lipca do 17 lipca 2023 r.

 

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 18 lipca do 31 lipca 2023 r.

 

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 1 sierpnia do 11 sierpnia 2023 r.

 

Oddział Przedszkolny w Bytomsku zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
od 14 sierpnia do 25 sierpnia 2023 r.

 

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców /opiekunów prawnych/.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w Przedszkolu, do którego będzie uczęszczało dziecko w terminie:

od 01 czerwca do 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00

 

Opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka należy uregulować bezgotówkowo w terminie do 30 czerwca 2023r. Za dni nieobecności dziecka w czasie dyżuru nie będzie zwrócona wpłacona należność.

Dzienna stawka żywieniowa: 9 zł za 2 posiłki, 10 zł za 3 posiłki i 1 zł za każdą godzinę pobytu poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem przedszkola.

 ZARZĄDZENIE

 KARTA ZAPISU