Projekt - Bezpieczny (NIE) DUŻY! 2023

28 kwiecień - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. To właśnie w ten dzień już po raz drugi dwie najstarsze grupy z naszego Przedszkola wzięły udział w Projekcie „Bezpieczny (Nie) Duży”. Celem projektu było uświadomienie dzieciom potrzeby stosowania się do różnych zasad bezpieczeństwa w tym zasad obowiązujących w miejscu pracy, szerzenie wiedzy na temat przeciwdziałania wypadkom w pracy oraz pobudzenie do refleksji dorosłych osób z otoczenia dziecka na potrzebę zachowania bezpieczeństwa przy pracy. Promyczki i Motylki na ten dzień przyniosły do przedszkola kamizelki odblaskowe, kaski, ochronne okulary, nauszniki itd. Dzięki tym przedmiotom zajęcia były ciekawsze i interesujące, a dzieci dowiedziały się jak ważna w pracy jest odzież ochronna oraz znajomość przepisów BHP. Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć oraz uzupełnione przez Rodziców anonimowe testy bezpieczeństwa, zostały przesłane na konkurs.