Podsumowanie akcji charytatywnej.

Składamy serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy wsparli Akcję Charytatywną

„ Niech dla Wszystkich zaświeci świąteczna gwiazdka”

i okazali wielkie serce dzieląc się z potrzebującymi.

Dzięki Państwa hojności zostało obdarowanych

osiem rodzin z gminy Żegocina.

Dziękujemy