Akcja edukacyjna „Wyraźni na drodze”.

W grudniu grupa „Słoneczek” wzięła udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Wyraźni na drodze”, organizowanej przez Fundację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Marsz Zebry”. Celem akcji były zagadnienia związane z widocznością na drodze, szczególnie w okresie jesienno – zimowym . Dzieci uczyły się podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego, omawiały pozytywne i negatywne postawy oraz zachowania na drodze, zdobyły wiedzę na temat prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych w taki sposób, by być widocznym. Zwieńczeniem akcji było wykonanie pracy plastycznej o tematyce promującej korzystanie z odblasków „Widoczni na drodze”, która następnie została wysłana na konkurs. Na zakończenie przedszkolaki biorące udział w akcji otrzymały książeczki aktywności oraz certyfikowane odblaski z wizerunkiem Myszki Miki.