Ramowy Rozkład Dnia 2022/2023

7.00 – 8.00     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne, inne przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 – 8.20     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30     Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00     Śniadanie

9.00 – 10.15   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.15 – 11.30  Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy swobodne i organizowane przez    nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.30 – 11.45  Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.45 – 12.15  Obiad

12.15 – 12.30  Ćwiczenia relaksacyjne,  słuchanie muzyki poważnej, bajkoterapia

12.30 – 14.15  Zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia utrwalające wiadomości  z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia z oferty dodatkowej przedszkola.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.15 – 14.30
  Czynności higieniczno-porządkowe. przygotowanie do podwieczorku

14.30 –14.45  Podwieczorek

14.45 – 16.00  Zabawy badawcze, zabawy taneczne, swobodne w kącikach zainteresowań. Indywidualna praca lub w małych zespołach stymulacyjna, korekcyjno – kompensacyjna. Kontakty indywidualne z rodzicami.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci. 

Religia 2022/2023

Religia       mgr Teresa Libera

 

       „Iskierki”   3 latki                                 "Słoneczka"   3,4 latki   

     /wych. M. Wiśniowska/                           /wych. K. Matras/

 

Poniedziałek   13.00–13.15                    Poniedziałek   13.15–13.30             

Czwartek         13.00 – 13.15                  Czwartek        13.15 – 13.30          

 

 

           „Gwiazdeczki”  4,5 latki                    „Promyczki”  5 latki

    /wych. M. Badyla, E. Paprota/                 /wych. U. Morydz/

 

Wtorek              13.30 – 14.00              Środa            14.00 – 14.30

Środa                13.30 – 14.00              Czwartek       13.30 – 14.00

 

„Motylki” 5,6 latki

/wych. E. Paruch, E. Paprota/

 

Poniedziałek    13.30 – 14.00

Czwartek          14.00 – 14.30  

J. angielski 2022/2023

Język angielski        mgr Paulina Odroniec

 

       „Iskierki”   3 latki                                 "Słoneczka"   3,4 latki   

     /wych. M. Wiśniowska/                           /wych. K. Matras/

 

Wtorek   9.00–9.15                                  Wtorek   9.15–9.30             

Środa     12.45 – 13.00                            Środa     9.45 – 10.00          

 

 

           „Gwiazdeczki”  4,5 latki                    „Promyczki”  5 latki

    /wych. M. Badyla, E. Paprota/                 /wych. U. Morydz/

 

Poniedziałek   12.00 – 12.30              Poniedziałek – 12.30 – 13.00

Wtorek               9.30 – 10.00              Wtorek             10.00 – 10.30

 

„Motylki” 5,6 latki

/wych. E. Paruch, E. Paprota/

 

Wtorek   10.30 – 11.00

Środa     10.00 – 10.30  

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00  i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

5,50 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

6,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

 Nr konta: 47 8591 0007 0080 0210 8100 0001

 Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

 Tytuł przelewu:

 Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

 Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.  Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.

Witamy przedszkolaków po wakacjach!

                      Zapraszamy 01 września od godziny 7.00

 

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z artykułami

                w zakładce  ADAPTACJA.

 

 

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swoje kredki w podpisanym piórniku, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie

Wypełnione dokumenty proszę przekazać wychowawcy.

Serdecznie proszę, aby ograniczyć wchodzenie do szatni tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na szatni może przebywać maksymalnie troje rodziców, głównie dzieci, które przychodzą po raz pierwszy do naszego przedszkola. Proszę o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenia dzieci.  

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2022/2023 zostaną przekazane podczas zebrania z Rodzicami, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. 

Dziękując za współpracę, życzliwość i zrozumienie, życzę Państwu optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci .

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska

" Czas rozwinąć skrzydła"-pożegnanie najstarszych przedszkolaków 2022

Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla dzieci. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na upragnione wakacje. 

W naszym przedszkolu uroczyste "Pożegnanie Starszaków" odbyło się 23.06.22 roku. Przedszkole kończyły dzieci 7-letnie z grupy,,Motylki" i ,,Promyczki". W tym dniu żegnaliśmy dzieci, które w większości przebywały w przedszkolu od 3 roku życia. Przez wszystkie te lata śledziliśmy ich postępy, patrzyliśmy jak rosną i rozwijają się. 
Na wstępie uroczystości Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska powitała wszystkich zebranych. Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowań, wspomnień oraz podziękowań. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała Nauczycielom oraz Pracownikom obsługi za cały rok wytężonej pracy, za poświęcenie, cierpliwość, troskę o wychowanków. Gratulowała sukcesów oraz życzyła, aby podejmowane działania były zawsze źródłem satysfakcji, zadowolenia wychowanków i wdzięczności Rodziców. Podziękowania skierowała również do Pana Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony, za życzliwość, przychylność i sympatię okazywaną przedszkolakom. Na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agnieszki Rogala-Dziedzic, złożyła Podziękowania dla wszystkich Rodziców, za dobrą współpracę, za pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych, za życzliwość, dobre słowa, niespodzianki i upominki przekazywane dla dzieci. Kalendarium mijającego roku szkolnego przedstawiła Pani Ewa Paruch.
Następnie rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu dzieci 7-letnich przygotowany przez Panią Ewę Paruch oraz Panią Justynę Ziółkowską-Adamczyk. Absolwenci przedszkola podziękowali i wręczyli bukiety kwiatów wszystkim pracownikom przedszkola.
W dalszej części uroczystości nasi Absolwenci otrzymali pamiątkowe Dyplomy, książki, upominki od młodszych kolegów oraz teczki ufundowane przez Rodziców.  Uroczystość zamknęło wzruszające przemówienie Pani Ewy Paruch oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agnieszki Rogala-Dziedzic, która w imieniu wszystkich Rodziców podziękowała Nauczycielom i Pracownikom obsługi za trud nauczania i wychowania, wręczając wszystkim Paniom piękne kwiaty i upominki.
Ten dzień był pełen wspomnień, radości i wzruszeń. Wszystkim dzieciom życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji, wspaniałych przygód, pięknej pogody, beztroskiego leniuchowania, a przyszłym pierwszoklasistom sukcesów w szkole!

XIV GMINNY RAJD PRZEDSZKOLAKA W ROZDZIELU

21 czerwca 2022r. dzieci 7- letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Żegocina wędrowały po malowniczych szlakach Beskidu Wyspowego. Rajd odbył się już po raz XIV i jak zwykle  wyzwolił w dzieciach wiele szczerej radości. Tym razem przedszkolaki pod czujną opieką swoich pań wychowawczyń, Pana leśniczego oraz  przewodnika beskidzkiego – Pana Jarosława Orła, zdobyły okoliczny szczyt – górę Cuba. Na polanie, podczas odpoczynku były wspólne zabawy oraz słodki poczęstunek. W czasie drogi powrotnej dzieci mogły zobaczyć wiekowego buka – olbrzymie drzewo rosnące w pobliżu szkoły w Rozdzielu. Na szkolnym placu dzieci powitał Minionek a wraz z nim moc atrakcji: były kiełbaski z grilla, słodki stół, wata cukrowa, gofry, a także: malowanie twarzy, bańki mydlane, tatuaże i oczywiście wspaniała zabawa na przedszkolnym placu. Spotkanie uświetnili swoją obecnością także zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona oraz dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli. Na koniec Pan Wójt wraz z Dyrektor SP w Rozdzielu – Panią Alicją Adamczyk – Brózda, wręczyli uczestnikom rajdu niespodzianki  i dyplomy. To był wspaniały dzień, a dzieci wróciły do przedszkoli uśmiechnięte, zadowolone i naładowane pozytywną energią.

Wycieczka do Bacówki "Na Zadzielu"

W dniu 15 czerwca dzieci z grupy Motylków, Promyczków oraz Gwiazdeczek udały się autobusem do Rozdziela, skąd pieszo wyruszyły niebieskim szlakiem na Górę Kamionna (802 m n.p.m.). Piękna pogoda, spacer poprzez bukowy  las, śpiew ptaków, fantastyczne miejsca widokowe dostarczyły  wszystkim wielu miłych wrażeń. Po zejściu z góry, dzięki uprzejmości Pana Radosława Florka,  dzieci mogły odpocząć w Bacówce "Na Zadzielu". Kiełbaski z grilla przygotowane przez Tatusia Zuzi smakowały pysznie. Dzieci świetnie bawiły się również na placu zabaw. Po miło spędzonym  czasie, pełnym atrakcji, przedszkolaki szczęśliwe wróciły do Przedszkola. Serdecznie dziękujemy Panu Radosławowi Florkowi za zaproszenie nas do Bacówki i bardzo miłe przyjęcie.

Z wizytą w szkole

„Kończymy już przedszkole, do szkoły czas,
zeszyty i tornistry wołają nas…”

13 czerwca grupa dzieci 7-letnich po raz pierwszy przekroczyła mury Szkoły
Podstawowej w Żegocinie. Dzieci spotkały się ze swoimi przyszłymi Paniami,
zobaczyły salę zajęć, mogły usiąść w ławeczkach i poczuć się jak prawdziwi uczniowie. Pani Dyrektor Anna Rogala wraz z Panią Renatą Zelek oprowadziły dzieci po szkole, przedszkolaki poznały pomieszczenia, w których już niedługo
będą na co dzień przebywać. Na koniec dzieci zostały zaproszone na słodki
poczęstunek przygotowany przez starszych kolegów z klasy III, wraz z Paniami
wychowawczyniami.