Informacja Dyrektora 10

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku,  1 czerwca 2020 roku Przedszkole Publiczne w Żegocinie wznawia swoją działalność.

WAŻNE INFORMACJE, o których powinniście Państwo wiedzieć to:

 • przedszkole w czasie trwania epidemii COVID-19 pełnić będzie funkcję opiekuńczą,
 • placówka nadal będzie prowadzić edukację zdalną,
 • nie organizuje się wyjść na spacer,
 • nie będą realizowane zajęcia dodatkowe,
 • budynek przedszkola jest bezpieczny, został zdezynfekowany oraz gruntownie posprzątany i w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci,
 • wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych przed głównym wejściem do budynku  przedszkola, przyjście proszę sygnalizować dzwonkiem. (Drzwi do przedszkola będą zamknięte).
 • pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Temperatura 37,0° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki.
 • kolejny rodzic/opiekun zobowiązany jest do utrzymywania odległości między innymi rodzicami/dziećmi wynoszącą min. 2 metry,
 • rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia odpowiednich środków ochronnych (zgodnie z wytycznymi),
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe – prawnych opiekunów – zabezpieczone w maseczki,
 • wszystkim pracownikom zostaną wydane środki ochrony osobistej (przyłbice, maski, rękawiczki), mają oni też obligatoryjnie dezynfekować ręce wchodząc do przedszkola,
 • zostały zakupione środki do bieżącej dezynfekcji, dzieci nie będą miały rąk dezynfekowanych,
 • ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk), zakaz wchodzenia Rodziców, jak i innych osób z zewnątrz do szatni oraz innych pomieszczeń przedszkola,
 • wszystkim osobom wchodzącym do placówki będzie mierzona temperatura,
 • każda osoba, której stan zdrowia będzie wzbudzał wątpliwości będzie proszona o konsultację lekarską (może się zdarzyć, że dziecko bądź Pracownik nie zostaną wpuszczeni na teren przedszkola),
 • w razie potrzeby kontaktu z dyrektorem prosimy o kontakt pod nr telefonu
  14 613 20 18  lub email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • szczegółowo opracowano Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19 , z którą należy się obowiązkowo zapoznać,
 • jedyna dopuszczalna forma kontaktu z nauczycielami to Państwa grupy społecznościowe, telefon lub email,
 • wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby, została ustalona ścieżka szybkiego kontaktu z rodzicami  oraz służbami sanitarnymi,
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola na numer podany w oświadczeniu. W razie braku kontaktu z rodzicami, przedszkole powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w celu podjęcia dalszych kroków,
 • z sali zabaw zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, firanki, sale będą wietrzone co godzinę,
 • wprowadziliśmy zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów z domu,
 • godziny funkcjonowania przedszkola: od 7.00 do 16.00
  Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola proszeni są o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Żegocinie w okresie pandemii COVID-19  i wypełnienie Oświadczenia oraz Deklaracji.

Wypełnione druki należy przesłać w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do dnia 30 maja 2020 r. do godziny 15.00.

Oryginały proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Urszula Wiśniowska

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień Mamy

 

 

Jest jeden taki dzień, wyjątkowy dzień  w całym roku, który łączy pokolenia - wdzięcznych dzieci i kochających mam. Niezależnie od wieku łączy Nas wzajemna miłość, troska, ciepło. Pragniemy życzyć wszystkim Mamom - serca pełnego radości, miłości i dni pełnych życzliwości.

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                               

Dyrektor Przedszkola wraz z Gronem Pedagogicznym oraz Pracownikami.

Propozycje zabaw

 Drodzy Rodzice - w tej innej, specyficznej sytuacji staramy się podpowiedzieć jak zająć aktywnie i kreatywnie czas dzieciom w domu. Będziemy systematycznie zamieszczać zabawy i propozycje by ciekawie spędzić czas w domu. Klikając na daną grupę przedszkolną znajdą Państwo: kartę pracy, malowankę, tekst piosenki czy link do ciekawej strony internetowej. Oto kilka  podpowiedzi w co bawić się z dziećmi w domu. Zasoby będą systematycznie uzupełniane.

 

 Filmy i bajki dla dzieci

Polskie Radio dla dzieci

Dzieci uczą Rodziców w domu

Kreatywne zabawy w domu

 

Grupa Iskierki ->zobacz

Grupa Gwiazdeczki-> zobacz

Grupa Słoneczka->  zobacz

Grupa Motylki-> zobacz

Grupa Promyczki-> zobacz

Religia-> zobacz

Język angielski -> zobacz

 

Zapraszam Rodziców przedszkolaków, które są objęte wsparciem logopedy, i nie tylko wszyscy mogą zajrzeć co kryją "LogoŻegotki". Znajdą tam Państwo ćwiczenia logopedyczne, karty do druku, zabawy  z dziećmi wspierające mowę. Kryje się tam podział na wady wymowy,  na który klikając znajdziemy gotowy zestaw ćwiczeń. Są tam ćwiczenia buzi i języka,które dzieci bardzo lubią. Znajdą Państwo również instrukcję, które opisują ćwiczenia, tak by przez zabawę wspierać rozwój mowy swych pociech. Gdyby Państwo mieli pytania dotyczące terapii logopedycznej swojego dziecka, proszę o kontakt e mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Życzę zdrowia i dobrej zabawy.

 

LogoŻegotki-> zobacz

 

Informacja Dyrektora 6

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), działalność Przedszkola Publicznego w Żegocinie zostaje zawieszona do dnia 24 maja 2020r.

W okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zadania Przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 4

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, iż wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będzie można uregulować u Intendenta w momencie, kiedy rozpoczną się zajęcia w placówce.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 5

6 kwietnia 2020r., Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej poinformowała zainteresowanych Rodziców o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2020/2021, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego
POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 06.04.2020r. do 15.04.2020r. w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli

Informacja Dyrektora 3

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), działalność Przedszkola Publicznego w Żegocinie zostaje zawieszona do dnia 26 kwietnia 2020r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. zadania Przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 2

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach od 24 lutego 2020r. do 27 marca 2020r.

Dla chętnych kandydatów do przedszkola proszę o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w zakładce „O Przedszkolu”.

Zapraszamy

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, dokumenty proszę składać w formie elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach od 24 lutego 2020r. do 27 marca 2020r.

Dla chętnych kandydatów do przedszkola proszę o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w zakładce „O Przedszkolu”.

Zapraszamy

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Wsparcie Poradni PP w Bochni

 "W związku z aktualną sytuacją jesteśmy z Wami i  chcemy wesprzeć Państwa dostosowując się do aktualnych oczekiwań i potrzeb. Przygotowaliśmy zbiór ważnych Naszym zdaniem stron internetowych, artykułów, filmików, które pomogą odnaleźć się w aktualnej sytuacji i wpłyną na lepszą adaptacje zarówno psychiczna jak i edukacyjną podczas  pobytu w domu. Jest to dla Nas wszystkich trudny czas, który przetrwamy i od Nas zależy jak on będzie wyglądał. Ważne, aby towarzyszył Nam spokój i rozumienie siebie nawzajem dziecko - rodziców, rodzice - dziecko. Jest to sprawdzian dla Nas wszystkich z radzenia sobie
z emocjami, wzajemnej empatii, więzi rodzinnej." 

Materiały --> zobacz

Z wyrazami empatii i pełna wiary w Nas wszystkich…

Kinga Pałka

Dyrektor Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej
im. Stefana Szumana w Bochni