Ja- bezpieczny przedszkolak

We wrześniu  odbyły się zajęcia o bezpieczeństwie na drodze. Przedszkolaki przypomniały  sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych, pamiętając o 5 zasadach: zatrzymaj się przed przejściem, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę. Podczas zabaw w grupie dzieci poznały niektóre znaki drogowe. Dzieci wraz z opiekunami udały się na spacer na najbliższe skrzyżowanie. Podczas wycieczki rozglądaliśmy się uważnie, szukaliśmy poznanych na zajęciach znaków.  Przedszkolaki zapoznawały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych. Na spacerze przedszkolaki utrwalały poprawny i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscu gdzie są pasy. Dzieci zwróciły szczególną uwagę na sposób oznakowania przejścia dla pieszych, obserwowały zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

Pierwsze dni w przedszkolu- 2022

 Pełni radości i energii wróciliśmy po wakacjach do naszego przedszkola. Czekało tam na nas wiele nowych pomysłów i przygód, by wspólnie poprzez zabawę rozpocząć naszą naukę.   Dla niektórych przedszkolaków ten czas był szczególnie ważny, gdyż zawitali do nas po raz pierwszy.  Dzieci  z wszystkich grup miło spędzali wspólnie czas. Nie tylko poznawaliśmy nowe otoczenie, swoja salę czy plac zabaw ale też nawiązywały się pierwsze znajomości i przyjaźnie. Bawiliśmy się z innymi, uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez nasze panie, tańczyliśmy , malowaliśmy, co pozwoliło przełamać nam pierwsze lody. Piękna, wrześniowa aura pozwoliła nam na mnóstwo spacerów i zabaw w naszym ogrodzie przedszkolnym. Uczyliśmy się samodzielności podczas wielu czynnościach wykonywanych w ciągu dnia w przedszkolu. Życzliwa atmosfera  sprawiła, że dzieci traktują przedszkole jak drugi dom; miejsce bezpieczne, pełne rówieśników, do którego chętnie przychodzą.

Ramowy Rozkład Dnia 2022/2023

7.00 – 8.00     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne, inne przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 – 8.20     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30     Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00     Śniadanie

9.00 – 10.15   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.15 – 11.30  Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy swobodne i organizowane przez    nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.30 – 11.45  Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11.45 – 12.15  Obiad

12.15 – 12.30  Ćwiczenia relaksacyjne,  słuchanie muzyki poważnej, bajkoterapia

12.30 – 14.15  Zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia utrwalające wiadomości  z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia z oferty dodatkowej przedszkola.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.15 – 14.30
  Czynności higieniczno-porządkowe. przygotowanie do podwieczorku

14.30 –14.45  Podwieczorek

14.45 – 16.00  Zabawy badawcze, zabawy taneczne, swobodne w kącikach zainteresowań. Indywidualna praca lub w małych zespołach stymulacyjna, korekcyjno – kompensacyjna. Kontakty indywidualne z rodzicami.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci. 

Religia 2022/2023

Religia       mgr Teresa Libera

 

       „Iskierki”   3 latki                                 "Słoneczka"   3,4 latki   

     /wych. M. Wiśniowska/                           /wych. K. Matras/

 

Poniedziałek   13.00–13.15                    Poniedziałek   13.15–13.30             

Czwartek         13.00 – 13.15                  Czwartek        13.15 – 13.30          

 

 

           „Gwiazdeczki”  4,5 latki                    „Promyczki”  5 latki

    /wych. M. Badyla, E. Paprota/                 /wych. U. Morydz/

 

Wtorek              13.30 – 14.00              Środa            14.00 – 14.30

Środa                13.30 – 14.00              Czwartek       13.30 – 14.00

 

„Motylki” 5,6 latki

/wych. E. Paruch, E. Paprota/

 

Poniedziałek    13.30 – 14.00

Czwartek          14.00 – 14.30  

J. angielski 2022/2023

Język angielski        mgr Paulina Odroniec

 

       „Iskierki”   3 latki                                 "Słoneczka"   3,4 latki   

     /wych. M. Wiśniowska/                           /wych. K. Matras/

 

Wtorek   9.00–9.15                                  Wtorek   9.15–9.30             

Środa     12.45 – 13.00                            Środa     9.45 – 10.00          

 

 

           „Gwiazdeczki”  4,5 latki                    „Promyczki”  5 latki

    /wych. M. Badyla, E. Paprota/                 /wych. U. Morydz/

 

Poniedziałek   12.00 – 12.30              Poniedziałek – 12.30 – 13.00

Wtorek               9.30 – 10.00              Wtorek             10.00 – 10.30

 

„Motylki” 5,6 latki

/wych. E. Paruch, E. Paprota/

 

Wtorek   10.30 – 11.00

Środa     10.00 – 10.30  

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00  i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

5,50 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

6,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

 Nr konta: 47 8591 0007 0080 0210 8100 0001

 Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

 Tytuł przelewu:

 Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

 Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.  Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo w formie pisemnej na początku każdego miesiąca.

Witamy przedszkolaków po wakacjach!

                      Zapraszamy 01 września od godziny 7.00

 

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z artykułami

                w zakładce  ADAPTACJA.

 

 

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło do przedszkola swoje kredki w podpisanym piórniku, dzieci młodsze zapasowe ubranka na przebranie w podpisanym woreczku.

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie

Wypełnione dokumenty proszę przekazać wychowawcy.

Serdecznie proszę, aby ograniczyć wchodzenie do szatni tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na szatni może przebywać maksymalnie troje rodziców, głównie dzieci, które przychodzą po raz pierwszy do naszego przedszkola. Proszę o skracanie pobytu w szatni do minimum, w celu umożliwienia innym rodzicom przyprowadzenia dzieci.  

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2022/2023 zostaną przekazane podczas zebrania z Rodzicami, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. 

Dziękując za współpracę, życzliwość i zrozumienie, życzę Państwu optymizmu, zadowolenia oraz satysfakcji z osiągnięć i sukcesów dzieci .

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Urszula Wiśniowska

" Czas rozwinąć skrzydła"-pożegnanie najstarszych przedszkolaków 2022

Czerwiec to najweselszy miesiąc roku dla dzieci. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na upragnione wakacje. 

W naszym przedszkolu uroczyste "Pożegnanie Starszaków" odbyło się 23.06.22 roku. Przedszkole kończyły dzieci 7-letnie z grupy,,Motylki" i ,,Promyczki". W tym dniu żegnaliśmy dzieci, które w większości przebywały w przedszkolu od 3 roku życia. Przez wszystkie te lata śledziliśmy ich postępy, patrzyliśmy jak rosną i rozwijają się. 
Na wstępie uroczystości Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska powitała wszystkich zebranych. Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowań, wspomnień oraz podziękowań. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała Nauczycielom oraz Pracownikom obsługi za cały rok wytężonej pracy, za poświęcenie, cierpliwość, troskę o wychowanków. Gratulowała sukcesów oraz życzyła, aby podejmowane działania były zawsze źródłem satysfakcji, zadowolenia wychowanków i wdzięczności Rodziców. Podziękowania skierowała również do Pana Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wrony, za życzliwość, przychylność i sympatię okazywaną przedszkolakom. Na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agnieszki Rogala-Dziedzic, złożyła Podziękowania dla wszystkich Rodziców, za dobrą współpracę, za pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych, za życzliwość, dobre słowa, niespodzianki i upominki przekazywane dla dzieci. Kalendarium mijającego roku szkolnego przedstawiła Pani Ewa Paruch.
Następnie rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu dzieci 7-letnich przygotowany przez Panią Ewę Paruch oraz Panią Justynę Ziółkowską-Adamczyk. Absolwenci przedszkola podziękowali i wręczyli bukiety kwiatów wszystkim pracownikom przedszkola.
W dalszej części uroczystości nasi Absolwenci otrzymali pamiątkowe Dyplomy, książki, upominki od młodszych kolegów oraz teczki ufundowane przez Rodziców.  Uroczystość zamknęło wzruszające przemówienie Pani Ewy Paruch oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Agnieszki Rogala-Dziedzic, która w imieniu wszystkich Rodziców podziękowała Nauczycielom i Pracownikom obsługi za trud nauczania i wychowania, wręczając wszystkim Paniom piękne kwiaty i upominki.
Ten dzień był pełen wspomnień, radości i wzruszeń. Wszystkim dzieciom życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji, wspaniałych przygód, pięknej pogody, beztroskiego leniuchowania, a przyszłym pierwszoklasistom sukcesów w szkole!