Mamo, tato składam Wam życzenia!

                                                          "Kochani - Mamo i Tato:

za życie, za trud i poświęcenie,

za noce nieprzespane,wysiłek i zmęczenie,

My dzieci serdecznie Wam dziękujemy

i z całego serca wdzięczność obiecujemy."

Drogim Rodzicom składamy serdeczne życzenia w tym wyjątkowym dniu. Miłości, radości i samych pięknych chwil w otoczeniu najbliższych, kochanych osób.

Życzenia składają Dyrektor, grono pedagogiczne oraz pracownicy Przedszkola Publicznego w Żegocinie.

 

Konkurs " Wybitni Polacy"

10 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny " Wybitni Polacy". W galerii prac konkursowych pojawiły się takie postacie jak : Jan Paweł II, Maria Skłodowska- Curie, Adam Małysz, Józef Piłsudski, Siostra Faustyna Kowalska czy Mikołaj Kopernik. Uczestnikom dziękujemy i gratulujemy talentu.

Flagi dla przedszkolaków

W czwartek 29 kwietnia, w związku ze zbliżającą się 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z Dniem Flagi, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona oraz Dyrektor CKSiT w Żegocinie Kamila Mirowska przekazali przedszkolakom z  Żegociny biało- czerwone chorągiewki. Dzieci wykazały się  bogatą wiedzą o ważnych dla wszystkich Polaków majowych uroczystościach, odpowiadając na pytania gościa. Pan Wójt zachęcał by wszyscy w te dni, wywiesili w swoich domach biało-czerwoną flagę.

"Polak mały"- tydzień patriotyczny w przedszkolu

Święto Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Nasze przedszkolaki przez cały tydzień przygotowywały się do tych ważnych wydarzeń. W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W przedszkolu nie zabrakło biało - czerwonych flag oraz odśpiewania hymnu.
Był to czas na przypomnienie dzieciom historii państwa polskiego, rozmowy na temat symboli narodowych; flagi, godła, hymnu. Z tej okazji każda grupa ozdobiła także tablice pracami plastycznymi. Ten tydzień był dla przedszkolaków lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.

Światowy Dzień Książki

23 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu  Światowy  Dzień Książki .To idealny moment, aby porozmawiać z dziećmi o MAGICZNEJ MOCY BAJEK!. Bajki od zawsze były sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Pomagają także najmłodszym poznawać i nazywać własne emocje, są nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Bez wątpienia książka jest drogowskazem świata wartości, podstawą, fundamentem i punktem wyjścia do rozmów o wartościach. Przedszkolaki  w ramach zajęć dowiedziały się o tym jak powstaje papier, jak powstają   książki oraz jak należy o nie dbać. Mogły obejrzeć wystawkę książeczek w przedszkolu tych bardzo starych jak i nowoczesnych.  Dokonywały ich klasyfikacji, brały udział w wielu  przygotowanych zabawach oraz wykonały zakładki do książek. Obcowanie z książka
w przedszkolu nie jest nam obce , ponieważ codziennie czytając poznajemy przygody wielu bohaterów opowiadań, bajek czy baśni. To  min. dzięki  temu  nasze  przedszkolaki maja szanse wyrosnąć na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Akcja ekologiczna " Dbam o moją Ojczyznę"

 22 kwietnia  w Światowy Dzień Ziemi, w naszym przedszkolu odbyła się akcja ekologiczna " Dbam o moją Ojczyznę". To ważne by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. Dzieci z wszystkich  grup z chęcią i radością przyłączyły się do akcji i wraz z nauczycielkami wyruszyły na wielkie porządkowanie ogrodu i terenu wokół przedszkola. Wszyscy uczestnicy otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Dzieci dowiedziały się, również  na zajęciach jak należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty - zdrowa będzie żywność, powietrze i woda. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2021/2022 zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 12 kwietnia 2021r.

Listy zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 12.04.2021r. do 22.04.2021r. w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w formie papierowej w przedszkolu w godz. od 7.00 do 16.00.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 23 kwietnia 2021r.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli

Sukcesy przedszkolaków w powiatowym konkursie

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięto IX Powiatowy Konkurs Recytatorsko – Krasomówczy pod hasłem „MATEMATYKA W POWIASTKACH, RYMOWANKACH I WIERSZYKACH” organizowany przez Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej. Uczestnicy  Tymon i Maksymilian Dziedzic z grup Motylki i Gwiazdeczki  zajęli  III MIEJSCE. Kornelia Siekacz z grupy Promyczki została natomiast wyróżniona. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi            Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Informacja o spisie

Informacja NSP

 

 

Zawieszenie zajęć

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz.561 ze zm.)
w okresie od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.  zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Żegocinie. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu  dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.