Zapisy na dyżur wakacyjny 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.458.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina  

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
                               od 01 lipca do 15 lipca 2022 r.
Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:
                               od 18 lipca do 29 lipca 2022 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców /opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w Przedszkolu, do którego będzie uczęszczało dziecko w terminie  do                 15 czerwca 2022r. do godz. 15.00

Opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka należy uregulować bezgotówkowo w terminie
do 30 czerwca 2022r.
Za dni nieobecności dziecka w czasie dyżuru nie będzie zwrócona  wpłacona    należność.

Dzienna stawka żywieniowa: 7,50 zł za 2 posiłki, 9 zł za 3 posiłki i 1 zł za każdą godzinę pobytu poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem.

Karta zgłoszenia

 

 

Wycieczka na musical "Alladyn... Baśń tysiąca i jednej nocy"

Dnia 05 maja 2022 r. Przedszkolaki  z grup Motylki oraz Promyczki wraz z nauczycielkami udały się Limanowskiego Centrum Kultury, aby obejrzeć musical „Alladyn…Baśń tysiąca i jednej nocy” przygotowany przez aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.
Byliśmy świadkami jednej z najbardziej znanych opowieści z tysiąca i jednej nocy o Alladynie, złym Wezyrze i pięknej Księżniczce. Oparty na elementach orientalnych spektakl przybliżył dzieciom kulturę Dalekiego Wschodu, a niezwykłe zdarzenia, dobre i złe duchy oraz cudowna lampa wprowadziła młodego widza w zaczarowany i egzotyczny świat bajki. Niezapomniany nastrój widowiska wzbogaciły barwne kostiumy i scenografia. Od magii baśni ważniejsze jest jednak przesłanie, a mianowicie, że to nie bogactwo, ale miłość i uczciwość są najważniejsze, a pazerność nie popłaca.

Bezpieczny(NIE)Duży

Fundacja IPOMOCNI zaprosiła nasze przedszkole do udziału w Projekcie „Bezpieczny (Nie) Duży”. A zatem, 28 kwietnia dzieci z grupy Promyczki i Motylki miały okazję wziąć udział w zajęciach budowania dziecięcej wiedzy, dotyczącej znajomości zasad obowiązujących w pracy, obejmujących ochronę pracownika poprzez przedmioty, które chronią wzrok, słuch, głowę, ręce. Ponadto, w ten dzień dzieci obchodziły Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć oraz uzupełnione przez Rodziców anonimowe testy bezpieczeństwa, zostały przesłane na konkurs.

Jak powstaje papier?

Papierowe produkty są przez przedszkolaków wykorzystywane prawie
codziennie…począwszy od kartek papieru, które służą dzieciom do rysowania
aż po podręczniki i różnego rodzaju książki czytane co dzień w przedszkolu. Jak
powstaje papier i skąd on właściwie jest? Tego mogły się dowiedzieć
przedszkolaki z wszystkich grup na prelekcji edukacyjnej o poszanowaniu
papieru. Dzieci mogły obejrzeć prezentacje multimedialną z której dowiedziały
się o etapach produkcji papieru, gatunkach, jak również porównać co zmieniło
od czasu jego odnalezienia. Dodatkowo mogły też dowiedzieć się więcej
o przeznaczeniu papieru wokół naszego codziennego życia. Następnie zostały
zapoznane z zasadami poszanowaniem papieru oraz książeczek które, zdobią
nasze kąciki czytelnicze. Każde z dzieci mogło zapoznać się z rodzajem
literatury a na zakończenie wybrać ulubioną bajkę, która została przeczytana
przez Panie nauczycielki.

Majowe świętowanie 2022

Całotygodniowa  tematyka „ Polska- mój dom”  realizowana w naszym przedszkolu była wprowadzeniem do uczczenia nadchodzących w maju Świąt Państwowych. Podczas cyklu zajęć podjęte były działania mające na celu budowanie dziecięcej wiedzy o Ojczyźnie. Przedszkolaki obejrzały projekcję filmu o powstaniu Polski, poznając i utrwalając symbole narodowe. Na zajęciach wysłuchały legendę związaną ze stolicą Polski, wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik: mapę Polski, flagę, godło, herb Warszawy oraz poznały wydarzenia historyczne związane z Konstytucją 3 Maja. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla zrozumienia teraźniejszości i przeszłości naszej Ojczyzny. Wzbogacanie w tym zakresie wiedzy u dzieci kształtuje ich poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

Wycieczka do CKSiT w Żegocinie

26 i 27 kwietnia przedszkolaki wraz z nauczycielami i opiekunami udały się do CKSiT do Żegociny. Celem wycieczki do kina było nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale także  kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. W czasie wycieczki przedszkolaki mogły przeżywać radosne chwile, stwarzać sytuacje sprzyjające umacnianiu przyjacielskich i koleżeńskich relacji, okazywać sobie uprzejmość i serdeczność we wspólnym obcowaniu.

 Starsze dzieci odwiedziły  bibliotekę, gdzie mogły zobaczyć księgozbiór oraz usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat książek. Przedszkolaki obejrzały również interesujące eksponaty w Izbie Regionalnej żegocińskiego Centrum Kultury.

Światowy Dzień Ziemi 2022

22 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne święto światowe. W tym dniu królował kolor zielony. Dzieci wspólnie dekorowały salę, brały udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę.

Przedświąteczny czas

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Nauczyciele z każdej grupy przedszkolnej przybliżyły tradycje Wielkanocy. W mijających dniach opowiedziały w jaki sposób można zrobić piękne pisanki i kraszanki. Z jakich potraw składa się wielkanocne śniadanie. Co symbolizuję baranek, jajko czy sól w koszyczku wielkanocnym. Dzieci wykonywały piękne ozdoby świąteczne króliczki, pisanki czy koszyczki. Poznanie tradycji świątecznych wprowadziło dzieci w świąteczny nastrój, sprawiając iż dzieci oczekują świąt z niecierpliwością.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2022/2023 zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 11 kwietnia 2022r.

Listy zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 12.04.2022r. do 25.04.2022r. w przedszkolu w godz. od 7.00 do 16.00.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 26 kwietnia 2022r.

Do pobrania:

POTWIERDZENIE WOLI