Kadra Pedagogiczna

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko
patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać."
/Janusz Korczak/

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu,  dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.  Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

 

DYREKTOR- mgr Urszula Wiśniowska – nauczyciel dyplomowany –  34 letni staż pracy pedagogicznej

 

NAUCZYCIELE:

mgr Ewa Paruch - nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Dominika Adamczyk-Krawczyk - nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr  Monika Badyla - nauczyciel kontraktowy z 17-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Ewa Paprota - nauczyciel mianowany - 17-letni staż pracy

mgr Dominika Ozimek - nauczyciel kontraktowy - 8-letni staż pracy

mgr Urszula Morydz - nauczyciel kontraktowy - 11-letni staż pracy

mgr Karolina Matras - nauczyciel kontraktowy - 7 -letni staż pracy

mgr Magdalena Wiśniowska - nauczyciel kontraktowy - 9- letni staż pracy

mgr Teresa Libera –  nauczyciel dyplomowany z 21-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Paulina Odroniec - nauczyciel j. angielskiego - nauczyciel kontraktowy - 8 - letni staż pracy

       

PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY
Helena Pączek - kucharka
Barbara Waligóra - woźna
Mirosława Długosz - pomoc kuchenna
Maria Maliszczak - pomoc kuchenna
Anna Gawłowicz - intendent
Anna Krawczyk - pomoc nauczyciela

Paulina Oliwa - pomoc nauczyciela

Dorota Adamczyk - woźna

Edyta Kukiełka - woźna