Informacja 12

Dnia 09 marca ( wtorek) w naszym przedszkolu odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Prosimy, by tego dnia dzieci przyszły ubrane elegancko.

Informacja 11

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Żegocinie proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji potwierdzającej kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez dziecko w kolejnym roku szkolnym w terminie:

od 8 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r.

Do pobrania: Deklaracja

Podpisaną deklarację można przesłać elektronicznie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.

Informacja 10

Od 1 lutego 2021r. zajęcia z języka angielskiego będzie prowadzić Pani Aleksandra Mikus.

Ogłoszenie 10

Druga rata składki na pomoce  – 40,00 zł.
W/w kwotę proszę przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w podpisanej kopercie.

Ogłoszenie 9

Rada Rodziców prosi o wpłacenie kwoty 20,00 zł. W/w kwotę proszę przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w podpisanej kopercie.

Informacja 9

Dnia 27 stycznia ( najbliższa środa)  planujemy  z dziećmi wyjście na podwórko,  na zabawy na śniegu. Prosimy, by tego dnia chętne dzieci przyszły odpowiednio ubrane w stroje na śnieg.  Można przynieść ze sobą sanki lub „jabłuszka”.

Informacja 8

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu dnia 21 stycznia( najbliższy czwartek), będziemy nagrywać występy dzieci. Prosimy, by tego dnia każde dziecko było odświętnie ubrane.

Informacja 7

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021r. ulega zmianie wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu:

Śniadanie – 1,20 zł

Obiad – 3,00 zł

Podwieczorek – 0,80 zł

Informacja 6

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni prosi Rodziców o zapoznanie się z poniższą informacją.

„Mając na uwadze wsparcie rodziców w procesie wychowania oraz niejednokrotnie konieczność podniesienia kompetencji rodzicielskich, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań pt: „ Szkoła dla rodziców” z psychologiem Bogumiłą Cholewą, które odbędą się w dniach: 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 19.04.2021 r. o godz: 15:00 – 18:00, w formie online. Aby usprawnić zapisy na szkolenie, przesyłamy formularz karty zgłoszeń. Wypełnioną kartę należy przesłać scanem lub dostarczyć osobiście. Instrukcja wraz z linkiem zostanie wysłana w dniu poprzedzającym szkolenie”.

Karta zgłoszenia

Ogłoszenie 8

W okresie ferii zimowych, tj. od 4 stycznia do 15 stycznia 2021r. ,
Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.