Informacja 4

W związku z licznymi nieobecnościami nauczycieli spowodowanymi chorobą, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie, w porozumieniu z Wójtem Gminy Żegocina zwraca się z serdeczną prośbą do Rodziców, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę w domu, aby nie posyłali dzieci do przedszkola. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie będę Państwa informować. Dziękuję za wyrozumiałość. 

Urszula Wiśniowska

Informacja 3

Dyrektor Przedszkola informuje, iż w związku z nieobecnością w pracy 3 nauczycieli nie jest możliwe, aby dzieci przebywały tylko w swojej grupie. Konieczne będą łączenia dzieci  w grupy międzyoddziałowe.

Ogłoszenie 5

Rada Rodziców prosi o wpłacenie kwoty 35,00 zł do dnia 16 listopada 2020r.
z przeznaczeniem na grudniową uroczystość. W/w kwotę można przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w podpisanej kopercie lub wpłacić u Intendenta.

Ogłoszenie 4

Cena katechizmu  - 13,00 zł

Dla dzieci z grupy „Promyczków” i „Motylków”

Wyliczoną kwotę  proszę przekazywać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka w podpisanej kopercie.

Ogłoszenie 3

Wpłaty za przedszkole należy dokonywać 12,13 i 14 dnia każdego miesiąca.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty należy skontaktować się z Intendentem.

 

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00 i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

3,70 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

4,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

 Nr konta: 47 8591 0007 0080 0210 8100 0001

 Należy wykonać 2 przelewy:

1. Za żywienie

2. Za opłatę stałą

 Tytuł przelewu:

 Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

 

Informacja 2

             RELIGIA      mgr Teresa Libera

 

        „Promyczki”  5,6 latki                     „Słoneczka” 3,4 latki                             

 Poniedziałek    14.00 – 14.30                  Wtorek       10.00 – 10.30         

 Piątek               14.00 – 14.30                

 

       „Motylki” 5,6 latki                           „Gwiazdeczki” 4,5 latki

 Poniedziałek        13.30 – 14.00              Wtorek         14.00 -14.30

 Środa                  14.00 – 14.30                Środa             13.30-14.00

 

 

Informacja

Język angielski        mgr Paulina Odroniec

 

        „Promyczki”   5,6 latki                       „Słoneczka”   3,4 latki

Poniedziałek      9.00 – 9.30               Poniedziałek     9.30 – 9.45                            

Wtorek            10.30 – 11.00               Wtorek            9.30 – 9.45          

 

           „Motylki”  5,6 latki                    „Gwiazdeczki”  4,5 latki

Poniedziałek   10.30 – 11.00              Poniedziałek – 10.00 – 10.30

Wtorek            9.00 – 9.30                 Wtorek             10.00 – 10.30

Ogłoszenie 2

Dobrowolne ubezpieczenie dzieci NNW w Towarzystwie Ergo Hestia:

Składka – 30,00 zł

Suma ubezpieczenia – 15 000,00 zł

Okres ubezpieczenia – od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

Zainteresowani Rodzice proszeni są o opłacenie składki w terminie do 18 września – przekazanie odliczonej kwoty w podpisanej kopercie Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 Ogłoszenie 1

Cena książek dla dzieci 5 i 6 letnich – 129,00 zł

Cena książek dla dzieci 4 letnich -   88,00 zł

 

W/w kwoty proszę przekazywać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka. Wyliczoną kwotę proszę przekazywać w podpisanej kopercie.

Ogłoszenie 251

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach od 24 lutego 2020r. do 27 marca 2020r.

Dla chętnych kandydatów do przedszkola proszę o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w zakładce „O Przedszkolu”.

Zapraszamy

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, dokumenty proszę składać w formie elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.