Ogłoszenie 18

Konkurs " Wybitni Polacy"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym " WYBITNI POLACY". Prace maja przedstawiać w ciekawy sposób wybitnych Polaków. Mogą to być: królowie, sportowcy, żołnierze, laureaci Nagrody Nobla, poeci, itp. Technika prac jest dowolna, forma płaska. Pace należy podpisać z tyłu kartki; imieniem i nazwiskiem oraz kogo dana praca przedstawia.

Termin składania prac do 07 maja 2021r.

Serdecznie  zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, czekają nagrody!!!

Informacja 17

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie prosi Rodziców o kontakt z Intendentem - telefoniczny lub osobisty w celu uzyskania informacji o wysokości opłat za przedszkole za miesiąc kwiecień. Przelew należy wykonać w terminie do 14 kwietnia 2021r.

Informacja 16

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

Informacja 15

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, iż zgodnie z informacją  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 21 marca 2021r., o potwierdzonym przypadku COVID-19 u jednego z pracowników, kwarantanną została objęta część grupy Promyczków i Motylków wraz z 2 pracownikami. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w okresie od 23.03 do 25.03.2021r.  zadania  Przedszkola, w  grupach Motylków i Promyczków będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.              

Informacja 14

Dzieci które zostały zgłoszone na konkurs krasomówczy " Dobre wychowanie", który odbędzie się w poniedziałek  22 marca 2021r. zapraszamy ubrane w stroje odświętne.

Informacja 13

W najbliższy piątek ( 19 marca) w naszym przedszkolu będziemy świętować Powitanie Wiosny. Prosimy, by tego dnia dzieci miały na sobie element garderoby w kolorze zielonym lub żółtym.

Informacja 12

Dnia 09 marca ( wtorek) w naszym przedszkolu odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Prosimy, by tego dnia dzieci przyszły ubrane elegancko.

Informacja 11

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Żegocinie proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji potwierdzającej kontynuowanie edukacji przedszkolnej przez dziecko w kolejnym roku szkolnym w terminie:

od 8 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r.

Do pobrania: Deklaracja

Podpisaną deklarację można przesłać elektronicznie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.

Informacja 10

Od 1 lutego 2021r. zajęcia z języka angielskiego będzie prowadzić Pani Aleksandra Mikus.

Ogłoszenie 10

Druga rata składki na pomoce  – 40,00 zł.
W/w kwotę proszę przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w podpisanej kopercie.