Ogłoszenie 240

W okresie ferii zimowych, tj. od 27 stycznia do 7 lutego 2020r. ,
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z terenu Gminy Żegocina zapewnia:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie – w okresie od  27 do 31 stycznia 2020 r.

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej – w okresie od  3 do 7 lutego 2020 r.

Wolne dni przeznaczone zostaną na przeprowadzenie prac konserwacyjnych i dezynfekcyjnych w przedszkolach/ozonowanie/.