Zajęcia otware "Wiosenna łąka"

30 kwietnia w grupie „Gwiazdeczek" odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Zajęcia tego typu umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp. Podczas zajęć o tematyce wiosennej dzieci doskonaliły percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczyły pojęcia matematyczne oraz sprawność manualną.