Zajęcia plastyczne "Z pasją"

W związku z realizacją projektu pn „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego były prowadzone w naszym przedszkolu dodatkowe zajęcia plastyczne „Z Pasją". Odbyło się 40 zajęć, podczas których wykorzystywano różnorodne i ciekawe techniki plastyczne. Prace wykonane przez dzieci były eksponowane w ciągu całego roku szkolnego na szatni. Zajęcia plastyczne pomogły w rozwijaniu sprawności manualnej, zainteresowań dzieci, wyrabiały wrażliwość estetyczną, ambicje, chęć współpracy. Przyczyniły się do wzmacniania wiary dzieci we własne możliwości oraz pomagały rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.