Kadra Pedagogiczna

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko
patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać."
/Janusz Korczak/

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu,  dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.  Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

 

DYREKTOR - mgr Urszula Wiśniowska – nauczyciel dyplomowany –  30 letni staż pracy pedagogicznej

 

NAUCZYCIELE:

mgr Joanna Kukla - nauczyciel mianowany z 11-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Joanna Sroka  - nauczyciel dyplomowany z 11-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Dominika Adamczyk-Krawczyk - nauczyciel mianowany z 10-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr  Monika Badyla - nauczyciel stażysta

mgr Anna Pajor – katechetka –  nauczyciel kontraktowy z 2-letnim stażem pracy pedagogicznej

mgr Paulina Odroniec - nauczyciel j. angielskiego - nauczyciel stażysta

       

PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY
Helena Pączek - kucharka
Maria Maliszczak - pomoc kuchenna
Stanisława Krawczyk- intendent
Grażyna Kukla  - woźna

Anna Krawczyk - pomoc nauczyciela

Paulina Włosińska -pomoc nauczyciela

Dorota Adamczyk - woźna

Edyta Kukiełka - pomoc kuchenna