Ogłoszenie 117

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 23 lutego 2018r.

Do pobrania: Deklaracja