Ogłoszenie 118

Od 12.02 do 23.02.2018r. trwają ferie zimowe.

W tym okresie Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Zainteresowani Rodzice proszeni są o wpisywanie dzieci na listy u Wychowawców grup.