Ogłoszenia

Ogłoszenie 139

Drodzy Rodzice!

Z okazji Waszego Święta

serdecznie zapraszamy na uroczystość,

która odbędzie się we wtorek,

29.05.2018r. o godz. 13.00

w naszym przedszkolu.

Ogłoszenie 138

Serdecznie zapraszamy Rodziców
chcących zaangażować się w realizację przedstawienia LOKOMOTYWA , które będzie niespodzianką z okazji Dnia Dziecka.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 maja
o godz. 17.00 w przedszkolu.

Zapraszamy

Ogłoszenie 137

10 maja, nasze Przedszkole organizuje XII Gminny Przegląd Tańca „Roztańczone Przedszkolaki" dla ok. 140 dzieci 5,6 letnich z terenu Gminy Żegocina. Rodziców, którzy chcą nam pomóc w organizacji tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt z wychowawcą grupy Promyczków lub Słoneczek.

Ogłoszenie 136

W piątek 27.04.2018r. o godz. 15.00 w grupie "Promyczków" odbędzie się zebranie poświęcone omówieniu gotowości szkolnej dzieci. Zaprasza wychowawca Joanna Kukla.

Ogłoszenie 135

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.499.2018.Z

Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Żegocina dyżur wakacyjny 

w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie odbywać będzie się

od 02 lipca do 13 lipca 2018 r.

w Przedszkolu Publicznym w Łąkcie Górnej w okresie

od 16 lipca do 27 lipca 2018 r.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od

14 maja do 30 maja 2018r.

Zarządzenie

Karta zapisu

Ogłoszenie 134

We wtorek, 17 kwietnia o godz. 13.00 odwiedzą nas aktorzy z Agencji Artystycznej Eden z Krakowa, którzy wystąpią dla nas w teatrzyku "Odważny Pastuszek".

Koszt- 4 zł Prosimy wpłacać u wychowawców grup.

Ogłoszenie 133

Zbiórka makulatury

W ramach realizacji programu ekologicznego
„Z przyrodą za pan brat"
i przystąpienia do konkursu „Ekoprzedszkole 2018" organizujemy
w naszym przedszkolu jednorazową zbiórkę makulatury.
Prosimy o przyniesienie zabranych materiałów
w poniedziałek 09.04.2018r.

Zebrane materiały zostaną odwiezione do skupu makulatury w Bochni.

Ogłoszenie 132

6 kwietnia 2018r., na tablicy ogłoszeń dla rodziców w budynku przedszkola zostaną umieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

     / To nie będą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych/.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
jest złożenie przez Rodzica pisemnego POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 09.04.2018r. do 13.04.2018r.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

W terminie od 16.04.2018r. do 27.04.2018r. rodzic /opiekun prawny kandydata zobowiązany jest do podpisania umowy z dyrektorem przedszkola.

(niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją rodzica/prawnego opiekuna z miejsca w przedszkolu).

Do pobrania:

druk: Potwierdzenie woli

druk: Umowa

Ogłoszenie 131

W środę, 28 marca zapisane dzieci 6 i 7 letnie wyjeżdżają do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl pt. „Pyza za wielką wodą”.

Śniadanie – godz. 8.00

Wyjazd – godz. 8.15

Powrót – godz. 14.00

Proszę przygotować dla dzieci drobne przekąski w plecakach.

Ogłoszenie 130

W środę, 28 marca organizowany jest wyjazd dla dzieci 6 i 7 letnich do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl pt. „Pyza za wielką wodą”.

Cena biletu: 22 zł

Wyjazd – godz. 8.15

Powrót – godz. 14.00

Proszę o zapisywanie chętnych dzieci u wychowawców grup i wpłacenie w/w kwoty w terminie do 20 marca.

Na spektakl konieczne jest dokonanie przedpłaty w terminie do 20 marca.