Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ W PRZEDSZKOLU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

IX – VI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

X – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

XI – „ ANDRZEJKOWE WRÓŻBY”

XII – MIKOŁAJKI

XII – WSPÓLNA WIGILIA, SKŁADANIE ŻYCZEŃ,

        ODWIEDZANIE SPONSORÓW, WÓJTA I PRACOWNIKÓW  

       URZĘDU GMINY.

I –   ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

I - SPOTKANIE Z KLASĄ I

II – BAL KARNAWAŁOWY

III – POWITANIE WIOSNY – TOPIENIE MARZANNY

IV – XIII GMINNY PRZEGLĄD TAŃCA –

                                                  „Roztańczone przedszkolaki”

V – PIKNIK RODZINNY

VI – DZIEŃ DZIECKA

VI – UROCZYSTE POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

 

PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY OBCHODZIMY UROCZYŚCIE URODZINY PRZEDSZKOLAKÓW – SKŁADAMY ŻYCZENIA, ŚPIEWAMY STO LAT ORAZ WRĘCZAMY PAMIĄTKOWĄ LAURKĘ.

 

Udział dzieci w :

 • akcjach, konkursach, imprezach organizowanych przez instytucje współpracujące z przedszkolem
 • wycieczkach autokarowych
 • spacerach i wycieczkach do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej
 • spektaklach teatralnych, wystawach
 • spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów

 

Dla rodziców

Dla rodziców

Nasze Sukcesy- fotografie dyplomów

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

23

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Obraz 77

Obraz 75

Obraz 74

Obraz 73

Obraz 72

 

 

Obraz 71

 


 

Obraz 69 

Obraz 63 

Obraz 64 

Obraz 65 

Obraz 67Obraz 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Obraz 47

Obraz 46

Obraz 41

Obraz 40

Obraz 39

Obraz 38

Obraz 37

dyplom 2

Obraz 25

Obraz 24

dyplom 1dyplom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Obraz 17 - 1

Obraz 15

Dyplom

Obraz 14

 

Obraz 11

Obraz 10

Obraz 9

Obraz 8

Obraz 7

Obraz 6

Obraz 5

Obraz 3

Obraz 2

CCF20150112 00000

CCF20141215 00001


 

 CCF20141104 00000

 

 

 

 

 

 

 

0011

 

 

CCF20150112 00001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

CCF20140616 00000

CCF20140627 00000

CCF20140604 00000

CCF20140522 00000

CCF20140521 00000

CCF20140520 00000

CCF20140519 00002

CCF20140519 00001

CCF20140519 00000

 

CCF20140130 00000

CCF20131209 00000CCF20131209 00001CCF20140224 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

CCF20130626 00000

112

003

002

CCF20130603 00000

CCF20130524 00000

 CCF20130108 00000

CCF20130417 00002

CCF20130418 00000

CCF20130419 00000

CCF20130326 00000

CCF20130417 00000

CCF20130419 00001

 

 

 

 

 

 CCF20130225 00002

 

CCF20130225 00001

 

 

CCF20121217 00000

CCF20121008 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCF20130201 00000

 

 

 

CCF20121204 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCF20121108 00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2011 / 2012

001 4001001 3002 2

005007006

002

001

003

004

 

001 2

Oferta przedszkola

 {nomultithumb}

"Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, żę potrafi".
/Janusz Korczak/
     

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00.

 Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest "Podstawa programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują między 8:00 - 13:00.

Pracujemy w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - Nasze przedszkole, opracowany przez Małgorzatę Kwaśniewską i Wiesławę Żaba-Żabińską zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 roku. /Dz. U. z 2017r. poz.356./

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
 

Oferujemy:

 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania
 • wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • indywidualizację pracy z dzieckiem
 • przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
 • bezpieczny plac zabaw
 • konsultacje logopedy
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców
 • imprezy okolicznościowe zgodne z kalendarzem imprez
 • spotkania z ciekawymi ludźmi

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

 • religia
 • popołudniowe „zajęcia z pasją”: plastyczne, muzyczne i ruchowe
 • konsultacje logopedyczne
 • język angielski

 

Metody i techniki, z których korzystamy w pracy z dziećmi:

 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • Elementy gimnastyki R. Labana,
 • Metody relaksacyjne,
 • Bajkoterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • Zabawy fundamentalne,
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

W ciągu całego roku organizujemy

-wizyty w teatrach, na wystawach, w muzeach itp.
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-teatrzyki przyjezdne
- lekcje muzealne
-zajęcia w terenie
-wycieczki autokarowe
 

Współpracujemy z :

PSP w Żegocinie, Szkołą Muzyczną w Żegocinie, PP w Łąkcie Górnej, szkołami z terenu Gminy, Przedszkolem w Rajbrocie, Laskowej i Kamionnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bochni, CKSiT w Żegocinie, Biblioteką Publiczną w Żegocinie, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Wydawnictwem MAC-Edukacja, Tauron, KBS w Krakowie, BSR w Krakowie O/Trzciana, Appol, GALLOD, TYMBARK S.A., K. Juszczyk.

Opłaty za przedszkole

Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

           odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00 i pobierana jest za usługi świadczone :

- rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

- po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 

Opłata za żywienie wynosi:

3,20 zł za dwa posiłki (śniadanie, obiad)

4,00 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

W/w opłaty prosimy wpłacać u Intendenta Przedszkola w dniach 12, 13, 14 każdego miesiąca.

Regulamin rekrutacji

 

Zarządzenie Nr 0050.476.2018.Z  Wójta Gminy Żegocina
z dnia 31 stycznia 2018r.

 

Regulamin Rekrutacji 
 
do Przedszkola Publicznego w Żegocinie

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017r., poz. 59)
 • Art. 367 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017r., poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r).
 • Zarządzenie Nr 0050.476.2018.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 31 stycznia 2018r.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Żegocinie przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny.
 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Wyciąg z regulaminu zostaje podany do powszechnej wiadomości na tereniePrzedszkola na tablicy ogłoszeń.

 

Zasady rekrutacji

 

§ 2

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w terminie „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Żegocinie”.
 2. Przedszkole prowadzi ewidencję wydanych i przyjętych wniosków.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w Przedszkolu.
 4. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określonyzgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem pkt.6, 7,
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

§ 3

 

1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

 

2) niepełnosprawność kandydata;

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

1) dziecko 6-letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko 5-letnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola - 80 punktów

 

2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę/studiują – 40 punktów

 

3) dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór – 30 punktów

 

4) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów pracuje – 20 punktów

 

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Żegocina mogą być przyjęci do Przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym Przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

 

Termin rekrutacji oraz prace Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 4

 

 1. Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest w formie plakatów rozwieszanych w miejscach największego natężenia ruchu pieszych oraz na:

 

a) drzwiach budynku Przedszkola, sklepów itp.
b) tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Żegocina i Bełdno
c) stronie internetowej Gminy i Przedszkola / www.zegocina.pl www.przedszkolezegocina.pl /

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1) od 26 lutego 2018r. do 30 marca 2018r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2) 06 kwietnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

4) od 09 kwietnia 2018r. do 13 kwietnia 2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

5) 16 kwietnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

§ 5

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa wart. 158 ust. 1 ustawy

 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3ustawy

 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola.

 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

5.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

6. Listy, o których mowa w ust. 3 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 6

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 7

 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 8

 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu.

 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

Żegocina, dnia 1 lutego 2018r. 
 

 

 

 

Regulamin Przedszkola

Regulamin

Informacje o przedszkolu

Tutaj znajdziesz ciekawe informacje o przedszkolu

Kontakt

logo

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

 32-731 Żegocina 234

Tel. 14 613 20 18

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.przedszkolezegocina.pl