"II Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka"

DSC09903.JPG

22 września w Naszym Przedszkolu uroczyście obchodziliśmy II Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dla dzieci przygotowano mnóstwo niespodzianek. Uroczystość rozpoczęto od odczytania listów z życzeniami dla dzieci od Minister Edukacji Pani Joanny Kluzik- Rostowskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Do życzeń przyłączyła się Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska oraz wszyscy pracownicy przedszkola. Następnie dzieci odśpiewały hymn przedszkolaka. Wspólnemu świętowaniu towarzyszyły gry i zabawy przy muzyce oraz słodki poczęstunek. Dużą atrakcją były ogromne balony z których „popłynął" deszcz malutkich baloników. Dodatkową niespodzianka przygotowaną dla dzieci był teatrzyk kukiełkowy pt. „Krowa Kłamczucha", który został wystawiony w  ramach realizowanego projektu  „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na zakończenie wspólnej zabawy każde dziecko otrzymało odznakę " Jestem Przedszkolakiem". Widząc radość i uśmiechy na twarzach dzieci można by sobie życzyć żeby „Dzień Przedszkolaka" był częściej niż raz do roku.

"Zagłosuj i wygraj nagrody"

glosuj01.jpg (27369 bytes)

Na terenie każdego powiatu w Małopolsce realizowane są projekty i inwestycje, których realizacja możliwa była dzięki unijnemu dofinansowaniu. Wiele z nich na trwałe wpisało się już w otaczający nas krajobraz, inne warto pokazywać, tak by stanowiły przykład "dobrych praktyk". Wszystko to sprawia, że Małopolska jest dzisiaj województwem, w którym nie tylko dobrze się żyje i pracuje, ale też odpoczywa. To region, gdzie stawia się na innowacyjne rozwiązania oraz premiuje przedsiębiorczych mieszkańców. Województwo Małopolskie chcąc nagrodzić wysiłek beneficjentów, ogłosiło Plebiscyt na najlepszą inicjatywę lokalną realizowaną z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. "Małopolska. Widać zmiany". Jego celem jest promocja ciekawych i ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności inicjatyw, które wpłynęły m.in. na podniesienie komfortu i jakości życia, zmieniły estetykę miejscowości lub podniosły standardy edukacji czy ochrony zdrowia.
W ramach każdego powiatu prezentowane są projekty, zarekomendowane przez organizatora, na które mieszkańcy Małopolski mogą oddać swój głos.

Wśród nich jest uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie. Głosowanie odbywa się na stronie www.malopolskawidaczmiany.pl   i potrwa do końca września. Laureaci uhonorowani zostaną pamiątkowymi statuetkami, a głosujący mają szansę wygrać nagrody - czytniki e-booków. Zachęcamy do głosowania!

"Zaproszenie na warsztaty"

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie zaprasza wszystkich chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty na temat zdrowego odżywiania i alergii pokarmowej, które odbędą się 25 września 2014r. o godzinie 15:00 w ramach realizowanego projektu pn „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Nowy oddział" - "Gwiazdeczki"

   

DSC09687.JPG

Od 1 września 2014 roku nasze Przedszkole realizuje projekt pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt jest odpowiedzią na sytuację problemową Gminy,  jaką był brak miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-4 lat.  Dzięki dofinansowaniu i wkładzie własnym Gminy Żegocina - 25 dzieci otrzymało wsparcie jakim jest edukacja przedszkolna. Do utworzenia oddziału konieczna była adaptacja pomieszczenia, doposażenie w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2015 roku. W nowo otwartym oddziale, czynnym od 7.00 do 16.00 będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia wspomagające rozwój dzieci, popołudniowe zajęcia „z pasją”, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, zajęcia z języka angielskiego. Dzieci, które mają problemy z prawidłową wymową będą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych. W okresie trwania projektu zostaną zorganizowane uroczystości i imprezy dla dzieci objętych projektem, jak również pozostałych dzieci uczęszczających do Przedszkola, oraz ich rodziców. W ramach projektu będą zapraszani raz w miesiącu aktorzy z przedstawieniami teatralnymi, organizowane będą konkursy plastyczne i recytatorskie z nagrodami. Objęci wsparciem będą też chętni rodzice, którzy będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach na temat zdrowego odżywiania dzieci i alergii pokarmowej oraz warsztatach na temat poprawnej mowy dziecka. O wszystkich tych wydarzeniach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej oraz na stronie Gminy Żegocina.