Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu
pn.
„Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru.