Zapytanie ofertowe nr 9

L.dz. PPŻ.271.7 /…./2014

Żegocina dnia, 19.08.2014 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709) kieruje zaproszenie do składania oferty cenowej na zakup i dostarczenie szafy metalowej aktowej do biura projektu pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach.

Zamawiający:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

tel 14 613-20-18,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www. http://www.przedszkolezegocina.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-14.00

Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupienie i dostarczenie szafy metalowej do archiwizacji dokumentacji zgodna z poniższą specyfikacją.

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.

Wymiary szafy 1990x1000x435mm

Kolor do uzgodnienia.

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie

32-731 Żegocina 234

Termin realizacji: wrzesień 2014 r.

Cena jednostkowa ma zawierać:

. wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

a)posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia

b)dysponowanie potencjałem technicznym

c)osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 % (wartość brutto)

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 03.09.2014 r. godz.12:00 osobiście lub pocztą /kurierem na adres: Przedszkole Publiczne w Żegocinie, 32-731 Żegocina 234

z dopiskiem

„Oferta cenowa na zakup i dostawę szafy metalowej aktowej w ramach projektu POKL”

Ofertę należy złożyć wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Powyższy dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana (pocztą lub emailem) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

Kontakt w sprawie oferty:

Agnieszka Janiczek – koordynator ds. projektu, tel. 500 463 714

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

 

ZATWIERDZAM

Urszula Wiśniowska

(Dyrektor PP w Żegocinie)