Unieważnienie postępowania nr 7

 

 

Żegocina, 22.08.2014

 

 

                                   Do wszystkich Wykonawców

 

 

Unieważnienie postępowania dotyczącego opracowania i dostawy plakatów i ulotek

Unieważnia się postępowanie z dnia 07.08.2014 r dotyczące opracowania i dostawy plakatów i ulotek w ramach projektu „Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci

w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, w którym termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2014r.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                 Agnieszka Janiczek

                                                                                              koordynator ds. projektu