Zmiana terminu dyżuru wakacyjnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.373.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia
17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina

 

Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 01 lipca do 15 lipca 2021 r.

Przedszkole Publiczne w Żegocinie zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w terminie:

od 16 lipca do 30 lipca 2021 r.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczych należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  wraz z oświadczeniem i złożenie w Przedszkolu w terminie  do 24 czerwca 2021r. do godz. 15.00

 

ZARZĄDZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE