Pożegnanie Starszaków

24 czerwca w przedszkolu odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci 7-letnich. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Urszula Wiśniowska, która podziękowała nauczycielom za cały rok pracy, za cierpliwość, poświęcenie, podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze, paniom z obsługi za zaangażowanie, sumienne wykonywanie swoich obowiązków, rodzicom za całoroczną współpracę, życzliwość, dobre słowa, za wszelką pomoc. Część artystyczną rozpoczęły młodsze przedszkolaki krótkim występem pt "Wakacyjne plany". Pożegnały swoich starszych kolegów i koleżanki życząc im udanych i wesołych wakacji. Najstarsze przedszkolaki  rozpoczęły swój występ od pięknie wykonanego Poloneza, gdzie dziewczynki trzymały w ręce cudne róże, które potem  wraz życzeniami w podziękowaniu złożyły Pani Dyrektor, swoim Paniom nauczycielkom, Rodzicom oraz wszystkim pracownikom przedszkola. Najstarsze dzieci w formie pięknych wierszy dziękowały  wszystkim  za opiekę, przekazaną wiedzę oraz umiejętności, jakie nabyły podczas pobytu w przedszkolu.  Dzieci i rodzice mogli  także obejrzeć prezentację " Wspomnień czar", która zabrała wszystkich  w podróż pełną wspomnień z pobytu w przedszkolu.  Następnie  Pani Dyrektor wraz z wychowawczyniami  wręczyły przyszłym pierwszoklasistom Dyplomy ukończenia przedszkola i nagrody książkowe.  W imieniu wszystkich rodziców Pani Kamila Mirowska podziękowała wszystkim pracownikom przedszkola za całoroczny trud. Serdecznie dziękujemy rodzicom za współpracę, a naszym drogim absolwentom życzymy wielu sukcesów w nauce i miłych wakacji.