Informacja Dyrektora 6

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), działalność Przedszkola Publicznego w Żegocinie zostaje zawieszona do dnia 24 maja 2020r.

W okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zadania Przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 4

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, iż wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będzie można uregulować u Intendenta w momencie, kiedy rozpoczną się zajęcia w placówce.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 5

6 kwietnia 2020r., Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej poinformowała zainteresowanych Rodziców o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Żegocinie na rok szkolny 2020/2021, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany we wniosku.  

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest złożenie przez Rodzica pisemnego
POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wypełniony druk należy złożyć w terminie od 06.04.2020r. do 15.04.2020r. w formie elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Niezłożenie pisemnego POTWIERDZENIA WOLI w wyżej wymienionym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

Do pobrania:

Potwierdzenie woli

Informacja Dyrektora 3

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), działalność Przedszkola Publicznego w Żegocinie zostaje zawieszona do dnia 26 kwietnia 2020r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. zadania Przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja Dyrektora 2

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach od 24 lutego 2020r. do 27 marca 2020r.

Dla chętnych kandydatów do przedszkola proszę o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w zakładce „O Przedszkolu”.

Zapraszamy

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, dokumenty proszę składać w formie elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach od 24 lutego 2020r. do 27 marca 2020r.

Dla chętnych kandydatów do przedszkola proszę o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w zakładce „O Przedszkolu”.

Zapraszamy

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Wsparcie Poradni PP w Bochni

 "W związku z aktualną sytuacją jesteśmy z Wami i  chcemy wesprzeć Państwa dostosowując się do aktualnych oczekiwań i potrzeb. Przygotowaliśmy zbiór ważnych Naszym zdaniem stron internetowych, artykułów, filmików, które pomogą odnaleźć się w aktualnej sytuacji i wpłyną na lepszą adaptacje zarówno psychiczna jak i edukacyjną podczas  pobytu w domu. Jest to dla Nas wszystkich trudny czas, który przetrwamy i od Nas zależy jak on będzie wyglądał. Ważne, aby towarzyszył Nam spokój i rozumienie siebie nawzajem dziecko - rodziców, rodzice - dziecko. Jest to sprawdzian dla Nas wszystkich z radzenia sobie
z emocjami, wzajemnej empatii, więzi rodzinnej." 

Materiały --> zobacz

Z wyrazami empatii i pełna wiary w Nas wszystkich…

Kinga Pałka

Dyrektor Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej
im. Stefana Szumana w Bochni

 

Konkurs "Mam Świętego Przyjaciela"

 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄKCIE GÓRNEJ ZACHĘCA DO UDZIAŁU W KONKURSIE O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY ŻEGOCINA. Regulamin konkursu -->pobierz

"ZACHĘCAMY DO MOBILIZACJI SWOICH DZIECI W CZASIE, KIEDY NIE WYCHODZĄ Z DOMÓW. NIECH TO BĘDĄ DOBRZE WYKORZYSTANE CHWILE. WSPÓLNIE Z DZIEĆMI MOŻNA STWORZYĆ NAPRAWDĘ PIĘKNE I TWÓRCZE PRACE A TYM SAMYM PRZYBLIŻYĆ POSTAĆ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. CZEKAMY NA EFEKTY WASZYCH POMYSŁÓW."

 ORGANIZATORZY KONKURSU                                                                         

Informacja Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żegocinie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie zostają zawieszone

od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.

Rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy.

Kontakt z Dyrektorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Święto Pań w przedszkolu.

1O marca na wszystkie Panie w przedszkolu czekała niespodzianka. Pani Ewa Paruch wraz z przedszkolakami z grupy   " Słoneczek" przygotowała wspaniały występ.Po występie każda dziewczynka dostała obdarowana szarfą z napisem "Najfajniejsza dziewczynka w przedszkolu":). Wszystkie Panie w przedszkolu dostały szarfy i prezent niespodziankę.Nasza Pani dyrektor także dostała szarfę z napisem " Najlepsza Pani Dyrektor". Na wszystkie damy czekała słodka babeczka z kolorowymi cukiereczkami. Pani dyrektor złożyła życzenia wszystkim paniom i panom, którzy właśnie dzisiaj także obchodzą swoje święto.