Ogłoszenie 3/21

Cena katechizmu wynosi -17 zł.

Dla dzieci z grupy "PROMYCZKI" i "MOTYLKI".

Pieniądze prosimy przekazać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka. Wyliczoną kwotę proszę przekazać w podpisanej kopercie.

Ogłoszenie 2/21

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie serdecznie zaprasza na zebrania organizacyjne:

  • W środę, 8 września o godz. 15.00 – Rodziców dzieci 3 i 4 letnich
  • W czwartek, 9 września o godz. 15.00 – Rodziców dzieci 5 i 6 letnich

 

Zebranie odbędzie się w Sali Motylków. Wejście od strony podwórka.

Obowiązuje dezynfekcja dłoni i nakaz zasłaniania ust i nosa.  

ROK SZKOLNY 2021/2022 Ogłoszenie 1

Cena książek dla dzieci 4 letnich -   88,00 zł

Cena książek dla dzieci 5 letnich – 124,00 zł

Cena książek dla dzieci 6 letnich – 129,00 zł

W/w kwoty proszę przekazywać Pani, która jest obecna podczas przyprowadzania i odbierania dziecka. Wyliczoną kwotę proszę przekazywać w podpisanej kopercie.

Ogłoszenie 19

Uroczyste Pożegnanie Starszaków odbędzie się w czwartek, 24 czerwca o godz. 13.00.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia na uroczystość zapraszamy wyłącznie Rodziców dzieci 7-letnich.  Przed wejściem do budynku prosimy o zdezynfekowanie dłoni oraz założenie maseczek.

 

Ogłoszenie 18

Konkurs " Wybitni Polacy"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym " WYBITNI POLACY". Prace maja przedstawiać w ciekawy sposób wybitnych Polaków. Mogą to być: królowie, sportowcy, żołnierze, laureaci Nagrody Nobla, poeci, itp. Technika prac jest dowolna, forma płaska. Pace należy podpisać z tyłu kartki; imieniem i nazwiskiem oraz kogo dana praca przedstawia.

Termin składania prac do 07 maja 2021r.

Serdecznie  zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, czekają nagrody!!!

Informacja 17

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie prosi Rodziców o kontakt z Intendentem - telefoniczny lub osobisty w celu uzyskania informacji o wysokości opłat za przedszkole za miesiąc kwiecień. Przelew należy wykonać w terminie do 14 kwietnia 2021r.

Informacja 16

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

Informacja 15

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, iż zgodnie z informacją  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z dnia 21 marca 2021r., o potwierdzonym przypadku COVID-19 u jednego z pracowników, kwarantanną została objęta część grupy Promyczków i Motylków wraz z 2 pracownikami. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w okresie od 23.03 do 25.03.2021r.  zadania  Przedszkola, w  grupach Motylków i Promyczków będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.              

Informacja 14

Dzieci które zostały zgłoszone na konkurs krasomówczy " Dobre wychowanie", który odbędzie się w poniedziałek  22 marca 2021r. zapraszamy ubrane w stroje odświętne.

Informacja 13

W najbliższy piątek ( 19 marca) w naszym przedszkolu będziemy świętować Powitanie Wiosny. Prosimy, by tego dnia dzieci miały na sobie element garderoby w kolorze zielonym lub żółtym.