Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Innowacja Pedagogiczna ''Dziecko widzem i aktorem na przedszkolnej scenie''.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Tytuł innowacji: „Dziecko widzem i aktorem na przedszkolnej scenie”.

 

Autor innowacji: mgrEwa Paprota

Czas realizacji: listopad 2023 – czerwiec 2024

Miejsce wdrażania innowacji: Przedszkole Publiczne w Żegocinie

Zakres innowacji: grupa Motylki – 6latki

  

Cele ogólne:

  • rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez  zainteresowanie sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej,
  • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
  • wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,
  • rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
  • pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć  emocjonalnych,  estetycznych i umożliwienie prezentacji własnych dokonań,
  • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych  trudnych sytuacjach,
  • nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką,
  • angażowanie rodziców do wspólnych działań.

 Krótki opis innowacji:

Wprowadzana innowacja jest propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci. Zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z teatrem może zaspokoić rodzącą się wśród dzieci tęsknotę za innym światem, pełnym marzeń, uczuć i przeżyć. Obcowanie z teatrem kształtuje estetyczną wrażliwość i wpływa na moralne postawy i zachowania wychowanków. Przedszkole to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do występów na „scenie życia”. Dlatego za najlepszy sposób osiągnięcia tego celu uznano przedszkolny teatr. Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań przedszkolaków, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Program ma na celu rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez  zainteresowanie sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Skierowany jest bezpośrednio do dzieci, a pośrednio do rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci z innych grup przedszkolnych oraz zaproszonych gości.

Ilość realizowanych treści zawartych w programie będzie zależała od predyspozycji (możliwości intelektualnych) i umiejętności wychowanków. Innowacja będzie realizowana w czasie pobytu dzieci w przedszkolu poprzez: zajęcia edukacyjne, prelekcje, zabawy, spacery, wycieczki, działania praktyczne i obserwacje.

 

 

"Łatwiej jest zniszczyć czy wypaczyć talent dziecka,

niż doprowadzić do jego rozkwitu"

Howard Gardne

 

Data dodania: 2023-11-30 19:05:45
Ilość wyświetleń: 324

Dzieci będą pamiętać Cię nie dzięki rzeczom materialnym, które im zapewniłeś, ale dzięki uczuciom, którymi je obdarzyłeś

Richard.L. Evans/

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej