Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻEGOCINIE

 

 • Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę
 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.
 • Sprawiamy, ze dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych.
 • Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka
 • Wspomagamy rozwój intelektualny, emocjonalno – społeczny i fizyczny dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności – nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych
 • Kładziemy nacisk na kształtowanie świadomości regionalnej – poznawanie rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez dostarczanie wiedzy na temat historii i tradycji swojej rodziny, przedszkola, wsi, regionu i kraju
 • Promujemy dorobek oraz możliwości dzieci w środowisku lokalnym
 • Nasze przedszkole jest twórcze, wspierając działania w różnych dziedzinach aktywności dbamy o maksymalne wykorzystanie potencjału dzieci, dając im możliwość rozwoju umiejętności, zainteresowań i talentów
 • Organizujemy dłuższe i krótsze, bezpłatne wycieczki autokarowe w ciekawe miejsca, zapraszamy do przedszkola ludzi różnych zawodów
 • Współdziałamy z rodzicami oraz specjalistami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka.
 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami
 • Nasze przedszkole zapewnia bardzo bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych. W czasie popołudniowych zajęć z pasją dzieci rozwijają swe umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne i ruchowe
 • Nasze przedszkole bierze udział w wielu konkursach i programach edukacyjnych. Dużą uwagę zwracamy na promocję zdrowia i ekologię
 • Zapewniamy pomoc logopedyczną i terapeutyczną naszym wychowankom.
Data dodania: 2023-10-09 11:41:46
Data edycji: 2023-10-09 11:41:59
Ilość wyświetleń: 266

Dzieci będą pamiętać Cię nie dzięki rzeczom materialnym, które im zapewniłeś, ale dzięki uczuciom, którymi je obdarzyłeś

Richard.L. Evans/

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej